Ιωάννης Καραλιάς

Πρόεδρος The European Centre

Καλλιτεχνικός Διευθυντής GDGE18

ikaralias@europeanarch.eu

Κωσταντίνα Γελαδάκη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

konstadina@europeanarch.eu

Christian Narkiewicz-Laine

Πρόεδρος The Chicago Athenaeum

gdge@good-designawards.com

Kieran Conlon

CEO European Centre 

info@europeanarch.eu

Creative Direction
meandyou communication design

info@meandyou.gr

Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου

gdge@good-designawards.com

© 2017-2018 All rights reserved by The Good Design Awards

gdge@good-designawards.com​  |  Tel: +30 210 3428 511